Peniaze

Renta, Rentier – chceš ním byť tiež?

Slovník cudzích slov z roku 2001 uvádza, že RENTIER je osoba, ktorá žije z RENTY, dôchodku. A pod pojmom RENTA slovník uvádza – pravidelný dôchodok z vlastníctva pôdy a podobne. Nás bude zaujímať to – A PODOBNE.

Pozri sa, čo som našla – citáciu pojmu RENTIERI, ktorú uvádza ekonomický slovník z roku 1986. Časy sa menia, veď posúď sám/a:

Rentieri sú kapitalisti žijúci z príjmov z cenných papierov – účastín,obligácií, najparazitickejšia vrstva kapitalistov, ktorá nie je spojená s výrobným procesom. Podľa V.I.Lenina RENTIERI ľudia,ktorých zamestnaním je ZAHÁĽKA“

Úsmevné, že? 

V našom prípade RENTA predstavuje pravidelný pasívny príjem z vlastného majetku a to dlhodobo. Funguje to nasledovne:

1. Investuješ jednorazovú sumu do otvoreného podielového fondu – tieto peniaze môžu pochádzať z vyplateného životného poistenia, stavebného sporenia, z termínovaného účtu, z dedičstva, z daru a podobne. Podľa tvojich osobných potrieb si necháš mesačne vyplácať určitú sumu, ktorú je možné kedykoľvek zmeniť. Zostávajúci majetok sa v podielovom fonde napriek tomu dynamicky ďalej zhodnocuje.

2. Investuješ pravidelne – sporíš a k RENTE sa dopracuješ postupne. Tým, že tu funguje „Cost Average Effect“ – priemerovanie nákladov, plus pracuje zložený úrok – úrok z úroku, k majetku sa dopracuješ pomerne rýchlo. Záleží samozrejme na výške mesačnej investície. 

A na čo všetko môžeš RENTU použiť? Na čokoľvek, čo ti napadne, je to predsa tvoj vlastný majetok. 

  • napríklad ako doplnkový príjem tak, aby si si ako dôchodca udržal/a svoju životnú úroveň
  • na splátky hypotéky
  • na zaplatenie školného pre tvoje deti
  • na zaplatenie si opatrovateľky, ak to bude potrebné
  • na čokoľvek, čo bude pre teba dôležité

A tak sa aj ty môžeš stať najparazitickejšou vrstvou kapitalistov, ktorých zamestnaním bude záhaľka, pekná predstava,že? 

Zisti, ako sa aj ty môžeš stať Rentierom.